Your browser does not support JavaScript!
Faculty
Li, Gi-Kuen [ 2019-07-11 ]
 
Lin, Ting-Wei [ 2019-07-11 ]
 
Lee, Yi-Li [ 2018-08-08 ]
 
Chan-Mo Chung [ 2016-08-18 ]
 
Chia, Wen-Yu [ 2016-08-18 ]
 
Jane K. Winn [ 2016-08-18 ]
 
Hsieh, Chin-Yi [ 2016-01-12 ]
 
Lien, Meng-Chi [ 2016-01-08 ]
 
Chen, Chung-Yen [ 2015-08-27 ]
 
Lin, Chia-Chi [ 2015-08-27 ]
 
Lin, Ching-Fu [ 2015-06-08 ]
 
Chang, Ya-Hsuan [ 2015-04-16 ]
 
Yen, Hua-Hsin [ 2014-09-17 ]
 
Chen,Hung-Chao [ 2013-09-25 ]
 
Chen, Wan-Yu [ 2012-06-08 ]
 
Lin, Kuang-Yen [ 2012-05-16 ]
 
Weng, Hsiao-ling [ 2011-08-18 ]

 

聯絡電話

62030

傳真

03-5718791

E-mail

wengx0@ms34.hinet.net

個人網站

http://cge.gec.nthu.edu.tw/faculty/...

 
Chen, Chung-Lin [ 2010-12-17 ]
 
Fan, Chien-Te [ 2010-12-17 ]